Registratie & bestellingen

De door u verstrekte gegevens zijn alleen voor intern gebruik.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Bestellingen/opdrachten worden met de grootste zorg uitgevoerd.